Prídavné zariadenia

Štandardné

Okrem odmínovacích operácií a EOD&IEDD operácií, sú BOŽENA systémy schopné plniť aj strojárske a stavebné úlohy. Na tieto účely je dostupná škála prídavných zariadení pre všetky modely BOŽENA.

S viacúčelovými prvkami, kde výmena prídavného zariadenia je otázkou pár minút, je vyriešené veľké množstvo logistických a odmínovacích operácií (nakladanie/vykladanie materiálu, úprava terénu, kopanie zákopov, oplotenie stavieb, odstránenie zábran a vakov, vyrovnanie chodníka alebo cesty, atď).

Predstava o univerzálnosti bola vždy pre BOŽENA systémy nevyhnutnosťou, ktorá zvyšovala ich efektivitu v akejkoľvek misií. Séria prídavných zariadení bola uznaná všetkými používateľmi strojov BOŽENA ako osvedčená a spoľahlivá pomoc už od prvého použitia v teréne.

Špeciálne

Vysoká efektívnosť využitia kapacít strojov BOŽENA v odmínovacích operáciách je zabezpečovaná súpravou špeciálnych pracovných nástrojov (prídavných zariadení), ktoré umožňujú využitie strojov BOŽENA nielen na plošné mechanické odmínovanie, ale aj ako diaľkovo ovládaných robotov určených na bezpečné vykonávanie:

 • manipulácie s nevybuchnutou muníciou a inými nebezpečnými predmetmi;
 • systematického zberu mín, kazetovej munície a granátov povrchovo rozmiestnených na letiskách a iných spevnených plochách;
 • likvidácie improvizovaných výbušných zariadení, napájacích káblov a nástražných drátov;
 • odstraňovania prekážok, barikád a ostnatého drátu v nebezpečných priestoroch;
 • vyprostenia zranených osôb z mínových polí;
 • ženijných prác v míových poliach a nepreverených terénoch, atď.

Do tejto kategórie prídavných zariadení patria:

 • Manipulačné rameno
 • Zberač povrchových mín a výbušných predmetov
 • Rezač káblov
 • Roštová lopata
 • Magnetický zberač
 • Nosidlá ranených